Zmiana terminu ogłoszenia wyników! FKF

Informujemy, że w związku z burzliwymi pracami jury i wysokim poziomem nadesłanych prac konkursowych, organizatorzy konkursu prozatorskiego Festiwal Krótkich Form, podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników na dzień 30.07.2024. Prosimy o chwilę cierpliwości!

Klaruje nam się piękny tomik prozatorski. Wydanie tomu planowane jest na jesień 2024 roku.

Przypomnimy, że Ogólnopolski Konkurs Prozatorski na Opowiadanie to celebracja słowa i jego wielkiej mocy. To festiwal obcowania ze słowem jako ludzką podstawową przestrzenią, potrzebą wyrażania siebie i słuchania innych. Na festiwalu pokusimy się o połączenie słowa z ruchem, myśl z obrazem. Spróbujemy zobaczyć to, co słyszymy, zapisać to, co widzimy. Ale także spróbujemy usłyszeć samych siebie i społeczność, która zechce wziąć udział w tym projekcie. Dlatego tematem przewodnim opowieści prozatorskich jest “Mam głos”.

Partnerem Festiwalu Krótkich Form są wybrane Kluby Czytelnika zlokalizowane w sklepach Intermarshe i Bricomarshe.

Partnerem Festiwalu Krótkich Form jest szkoła pisania dla scenarzystów Bahama Films.